17 Temmuz 2008 Perşembe

Yabancı Basında MUSTAFA KEMAL ATATÜRKBizim ülkemizde belli kesimlerce sevilmeyen, belli kesimlerce sindirilemeyen, ama kuşkusuz ve tartışılmaz biçimde Türk Kurtuluş savaşının ve Türk Cumhuriyet Tarihi'nin temelini oluşturan MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ün değeri; görülüyor ki bizden daha çok biliniyor. Çeşitli tarihlerde, çeşitli koşullar altında dünyaya duyurulan haberlerde yankı şu biçimde:
ALMAN BASINI
Berlin, Alman Ajansı:
Almanya, Atatürk'ün eserine ve mücadelesine hayrandır.Onda tarihi eseri özgürlüğü seven bütün milletler için bir sembol olarak kalacak kudretli bir kişilik görmektedir.
Alman Volkischer Beobachter Gazetesi:
Atatürk Türkiye'yi tek düşman kalmaksızın bırakmıştır. Bu zamanımızın hiçbir devlet şefinin başaramadığıdır.
Alman Illustrierte Dergisi:
Kendisinin tarihi büyüklüğü, eseri olan yeni Türkiye'ye bakılarak bu günden ölçülebilir. Çelik gibi azim ve gayreti, uzağı gören akıl ve hikmetle birleşmiş olan bu gerçek halk önderi ve devlet adamı; Anadolu dağlarının en uzak ve ıssız köşesindeki köylere bile başka bir ruh aşılamıştır.


İran Basını:
Tahran Gazetesi:
Atatürk gibi insanlar bir nesil için doğmadıkları gibi belli bir devre için de doğmazlar. Onlar önderlikleriyle yüzyıllarca milletlerin tarihinde hüküm sürecek insanlardır.
Atatürk gibi dehalar sadece görünüşte ölürler. Oysa, gerçekleştirdikleri eserlerle daima hayattadırlar.
İran Gazetesi:
Atatürk yalnız kahraman milletinin büyük bir Şef'i olmakla kalmamıştır. O, aynı zamanda insanlığın da en büyük evladı olmuştur.


Yunanistan Basını:
Elenikon Mellon Gazetesi:
Atatürk, ölümünden önce herkes tarafından saygı gösterilen, değer verilen güçlü, dinç, ve çalışkan bir Türkiye yaratma ülküsünü tamamiyle başardı.
Messager D'Athenes Gazetesi:
Çok, pek çok devrimciler görüldü. Fakat hiçbiri Atatürk'ün cesaret ettiği ve muvaffak olduğu şeyi yapmadı.Suriye Basını:
Elifba Gazetesi:
Vatanını muhakkak bir parçalanmaktan kurtararak devlet gemisini güvenilir bir limana götürdükten sonra milletinden bir taht istemedi. O, kelimesinin bütün anlamıyla bir insan, eşsiz bir dahi, kahraman bir asker ve siyaset adamı idi...
El Tekaddum Gazetesi:
Atatürk'ün başardığı işler mucize ve harika kabilindedir. Birkaç yıl içinde memleketinde yaptığı inkilaplar, birkaç yüzyılda gerçekleştirilmeyecek işlerdir.Dünya artık gerçekten çok küçük, insanlar ulaşmak istediği yerlere ulaşabiliyorlar. Mesafeler yok denecek kadar az, bugün Amerikan Başkanının yaptığını dünya o dakika öğrenebiliyor. Küçük bir mahalleye dönen dünyada o zamanın koşullarını göz önüne alırsak bu kişinin ne kadar evrensel nitelikli işler yaptığını, ne derece kitleye ulaştığını, evrensel takdiri nasıl elde edebildiğini görebiliriz.

Bugün onun sayesinde insanca,esaret altında olmadan, özgürce, onurumuzla, gururumuzla, yaptıklarımızla, yapacaklarımızla, düşündüklerimizle, onu korumamızla, örnek almamızla, onu yaşatmamızla sahip çıktığımızı gösteriyoruz.
O'nun yolundan, onunla beraber, yürümeye devam ediyoruz. Edeceğiz.

Hiç yorum yok: